Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Slider WIB_PL
    pl_PL  

Wnioski i rekomendacje z recenzji sporządzonych przez Ekspertów Programu WIB

Eksperci dokonujący oceny merytorycznej Wniosków o finansowanie pełnią jedną z kluczowych ról w Programie WIB. Szczególne znaczenie dla powodzenia celów Programu ma angażowanie przez Podmiot Zarządzający szerokiego grona międzynarodowych Ekspertów, którzy dysponują nie tylko wiedzą merytoryczną, ale przede wszystkim posiadają doświadczenie oraz szerokie rozeznanie w zakresie światowych trendów badawczych, globalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz najlepszych międzynarodowych praktyk w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji wiedzy. Wysokie wymagania, jakie Łukasiewicz – PORT stawia uczestnikom Konkursów, służą wyłonieniu projektów badawczych na najwyższym światowym poziomie i o wysokim potencjale wdrożeniowym.
Do najczęstszych uwag, jakie formułowane były przez Ekspertów względem ocenianych wniosków
o finansowanie należały: zbyt niska innowacyjność, brak przewagi konkurencyjnej i znaczne dysproporcje pomiędzy walorami naukowymi a biznesowymi.

Poniżej przedstawiamy wskazówki w postaci praktycznych porad, które mają pomóc Państwu w przygotowaniu i przedłożeniu do oceny Wniosku o finansowanie Zadania Badawczego, spełniającego wymagania Programu Wirtualny Instytut Badawczy. Zostały one przygotowane w oparciu o recenzje sporządzone przez Ekspertów podczas oceny merytorycznej Wniosków złożonych w dotychczas przeprowadzonych Konkursach:

 • nie wyznaczaj przedmiotu Twoich badań nazbyt szeroko;
 • rozważnie sformułuj swoją hipotezę badawczą;
 • uzasadnij na czym polega innowacyjność Zadania Badawczego;
 • przedstaw głównych konkurentów i wykaż przewagę konkurencyjną;
 • oceń swoje szanse na osiągnięcie sukcesu i wprowadzenie wyników badań do praktyki klinicznej;
 • opisz rynek docelowy i oszacuj jego wielkość;
 • przedstaw swoją wizję i plan wdrożenia;
 • uwzględnij ryzyka i przedstaw ewentualne sposoby ich ograniczenia;
 • dokonaj wnikliwej analizy kosztów i korzyści wynikających z opracowania i wdrożenia produktu/usługi/technologii;
 • rozważnie zaplanuj role i odpowiedzialności członków Zespołu Badawczego;
 • dopasuj wielkość Zespołu Badawczego do skali projektu i unikaj niepotrzebnego powielania stanowisk i pokrywania się zadań i kompetencji;
 • wykaż doświadczenie członków Personelu Kluczowego w zakresie komercjalizacji oraz współpracy z sektorem biznesu;
 • rozważ, czy obciążenie personelu Zadania Badawczego, wynikające m.in. z pracy na rzecz innych projektów, nie wyklucza efektywnej realizacji obowiązków powierzonych w ramach Zadania Badawczego;
 • zwróć uwagę na efektywność kosztową zaplanowanego budżetu.

 

Przypominamy, że nabór Wniosków przeprowadzony zostanie w dniach od 2 do 13 października br. Wszystkie szczegóły dot. zasad trzeciego konkursu znajdą Państwo w zakładce Ogłoszenia o konkursach.