Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Slider WIB_PL
    pl_PL  

Łukasiewicz-PORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii          
to nowo powstały Instytut naukowo-badawczy we Wrocławiu na Praczach Odrzańskich. Jest jednym z wiodących instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie. Koncentruje się na transferze rezultatów badań naukowych do szeroko definiowanych odbiorców związanych z obszarem przemysłu oraz medycyny. Zatrudnia naukowców z całego świata i jest jedną z najlepiej wyposażonych jednostek badawczych w kraju i w tej części Europy. Jego dokonania służą społeczeństwu, poprzez budowę mostów między nauką i biznesem.

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2019 (Link, z późn zm. Link )Podmiotem Zarządzającym Programem Wirtualny Instytut Badawczy dla obszaru biotechnologia medyczna jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.

 

#PORTdlaNauki

  • PORT wykorzystuje najlepsze światowe wzorce, łącząc w swym funkcjonowaniu mechanizmy charakterystyczne dla czołowych jednostek naukowych na świecie oraz elastycznych podmiotów ze świata gospodarki.
 • Instytut prowadzi badania naukowe z zakresu inżynierii materiałowej oraz biotechnologii.
 • Struktura Instytutu oparta jest na samofinansujących się międzynarodowych zespołach badawczych prowadzonych przez doświadczonych liderów. PORT przyciąga do Wrocławia naukowców z najlepszych ośrodków badawczych z Europy, USA, Azji, którzy gwarantują prowadzenie badań na międzynarodowym poziomie.
 • Liderzy Zespołów Badawczych są rekrutowani oraz oceniani przez międzynarodowe panele ekspertów.
 • Członkiem panelu ekspertów w dziedzinie inżynierii materiałowej jest między innymi prof. Shūji Nakamura, laureat Nagrody Nobla z fizyki w roku 2014 r., twórca tzw. niebieskiego lasera.

 

#PORTdlaSpołeczeństwa

 • PORT jest Podmiotem Zarządzającym programem Wirtualny Instytut Badawczy – to największy od lat program badawczy w obszarze biotechnologia medyczna. Na jego cel przeznaczono rekordową sumę 450 mln zł. Program pozwoli sfinansować badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów.
 • W PORT powstaje Centrum Diagnostyki Populacyjnej – pierwszy w Polsce ośrodek,  kluczowy z punktu widzenia reagowania w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego oraz wspierania terapii chorób cywilizacyjnych.
 • Jednym z kluczowych elementów Centrum Diagnostyki Populacyjnej jest laboratorium Szybkiego Reagowania Epidemiologicznego w standardzie BSL-3. Będzie ono pierwszym w tej części Polski i jednym z niewielu takich obiektów w kraju.
 • PORT od początku pandemii prowadzi działania zmierzające do ograniczenia jej skutków.

 

#PORTdlaBiznesu

 • PORT oferuje technologie, w stosunku do których dysponuje pełnymi prawami. Zapewnia ochronę patentową. Umożliwia przetestowanie opracowanych wynalazków. Zapewnia wsparcie wdrożeniowe.
 • Instytut odnotowuje ponad 70% wzrost przychodów komercyjnych rok do roku (2018/2019/2020).
 • Instytut jest pożądanym i wiarygodnym partnerem dla międzynarodowych korporacji, takich jak Roche, Pfizer, Amgen czy LG Electronics, wspiera rozwój polskich firm i start-upów, jak XTPL czy SensDx.
 • Członkiem międzynarodowej Rady Instytutu jest m.in. Jeong Soo Lee, wiceprezes LG Electronics z Seulu, wzmacniając ją w obszarze biznesu.

Strona Instytutu: https://port.lukasiewicz.gov.pl/