Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
previous arrow
next arrow
Slider

Polityka prywatności

Pliki Cookies

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, Łukasiewicz -PORT przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
Dokładny wykaz używanych plików cookies jest następujący:

  • cookies sesji dla zalogowanych użytkowników,
  • cookie przechowujący informację o języku,
  • cookies pochodzące z zewnętrznego narzędzia Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#gajs),
  • cookie przechowujący informację o tym, że zamknęliśmy okienko z informacją z cookies (zainstalowana wtyczka),
  • cookies przechowujące informację dotyczące możliwości drukowania artykułów (stron www) za pomocą wtyczki PrintFriendly.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisach PORT nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony PORT. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią PORT. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z systemu.

PORT nie odpowiada za politykę prywatności oraz politykę gromadzenie plików cookies serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu.

Usługi Google

  • Zastosowanie Google reCAPTCHA

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych podczas przesyłania formularzy stosujemy usługę reCAPTCHA dostarczanej przez Google Inc, która służy rozróżnieniu, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy też przez maszynowe i zautomatyzowane przetwarzanie. Więcej informacji o usłudze: https://developers.google.com/recaptcha. Usługa podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google.

  • Google Fonts

W celu jednolitej prezentacji tekstów serwis korzysta z Google Fonts. Po wywołaniu strony, Państwa przeglądarka ładuje czcionkę do pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty zawarte na stronie. Możliwe jest skonfigurowanie przeglądarki tak, aby czcionki nie były ładowane przez Google na przykład poprzez zainstalowanie dodatków. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Google, tekst zostanie wyświetlony przy użyciu standardowej czcionki systemowej. Informacje na temat wyświetlania czcionek Google Fonts są dostępne pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq . Usługa podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google.

  • Google Maps

W celu prezentacji lokalizacji wydarzeń serwis korzysta z serwisu kartograficznego Google Maps, którego dostawcą jest Google Inc. Więcej informacji na temat warunków korzystania z funkcji Google Maps: Dodatkowe warunki korzystania z usług Mapy Google i Google Earth (w tym Polityka prywatności Google i Warunki korzystania z usług Google.)

  • YouTube

W celu prezentacji materiałów audiowizualnych serwis korzysta z wtyczek strony YouTube oferowanej przez Google. Więcej informacji o usłudze You Tube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=pl . Usługa podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google.

  • Google Analytics

Serwis korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics. Więcej informacji: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Usługa podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google.

 

Dane osobowe

Zapisując się do newslettera WIB, podpisując z nami umowę o finansowanie lub wyrażając zgodę w jakikolwiek inny sposób na przetwarzanie danych osobowych, przekazujesz nam swoje dane takie jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres miejsca zamieszkania i/lub nazwę i adres podmiotu, który Cię zatrudnia. Tym samym Twoje dane objęte są Polityką prywatności instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii („PORT”). Najważniejsze informacje kto, jak i w jakich sytuacjach wykorzystuje Twoje dane, oraz jak możesz odstąpić od tej zgody, znajdują się w poniższej Klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach Programu Wirtualny instytut Badawczy (WIB)
– Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ– PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (dalej: „Instytut”) jako operator Programu WIB, Wrocław, ul. Stabłowicka 147, będący państwową osobą prawną, posiadający osobowość prawną, działający na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000300736; NIP: 8943140523.

2. Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, która odpowiada za kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem należy kontaktować się drogą mailową: iod@port.org.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.

2. Zakres i cel przetwarzania danych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego, adresu zamieszkania i/lub nazwy i adresu miejsca pracy, oraz numeru telefonu jest dokonywane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Programu WIB, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Udostępnianie i odbiorcy danych
Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, podmiotowi nadzorującemu Instytut – Centrum ŁUKASIEWICZ z siedzibą w Warszawie, oraz Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) oraz do organizacji międzynarodowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą należycie upoważnione podmioty uczestniczące w wykonaniu świadczonych usług, a także zajmujące się obsługą informatyczną procesów oraz podmioty uprawnione przepisami prawa.

5. Profilowanie
Przetwarzane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Uprawnienia podmiotu danych
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) do żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu.
d) do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych z Inspektorem ochrony danych osobowych, w sposób wskazany w pkt 2 niniejszej klauzuli.

Pozostałe klauzule informacyjne