Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Wyniki konkursu pierwszego konkursu
SLIDER_IKONY_PL
wyniki_konkursu_slider
Poprzedni slajd
Następny slajd

Zespoły badawcze

Unikatową cechą WIB jest możliwość tworzenia zespołów badawczych przez osoby zatrudnione w różnych jednostkach naukowych na terenie Polski. Jednostki te muszą pochodzić z katalogu podmiotów wymienionych w art. 11 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. z dnia 6 maja 2019 r. poz. 823) i muszą być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Środki WIB przeznaczane są na finansowanie liderów i zespołów, których prace, dzięki koncentracji wokół jednego obszaru – biotechnologii medycznej – onkologii, mogą wzajemnie się uzupełniać i pozwalają uzyskać zwielokrotniony efekt badawczy.

Przy wyłanianiu zespołów badawczych podmiot zarządzający bierze pod uwagę:

1) dotychczasowe osiągnięcia członków zespołu badawczego w zakresie działalności naukowej oraz komercjalizacji wyników tej działalności;
2) potencjał zespołu badawczego do prowadzenia działalności naukowej na najwyższym światowym poziomie;
3) znaczenie przewidywanych efektów działalności naukowej dla rozwoju gospodarczego i polityki rozwojowej państwa, w tym wkład w innowacyjność gospodarki;
4) potencjał komercjalizacyjny planowanych efektów działalności naukowej.

W toku wdrażania programu w tym miejscu będą publikowane informacje dotyczące zespołów badawczych oraz tematyki prowadzonych przez nich badań.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w aktualnej dokumentacji konkursowej opublikowanej w zakładce: Ogłoszenia o konkursach (link) oraz w zakładce poświęconej najczęściej zadawanym pytaniom: FAQ (link). Zachęcamy również do obejrzenia nagrania z wirtualnego spotkania informacyjnego zorganizowanego w ramach pierwszego naboru wniosków w zakładce Multimedia (link).