Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Slider

Realizacja zadania badawczego

Przedstawione w niniejszym artykule treści mają charakter wstępnych informacji dotyczących Wirtualnego Instytutu Badawczego i służą możliwie wczesnemu zapoznaniu potencjalnych beneficjentów z przygotowywanym otwartym konkursem ofert.
W związku z powyższym, ŁUKASIEWICZ – PORT informuje, iż przedstawione poniżej treści nie mogą stanowić podstawy do formułowania późniejszych roszczeń wobec ŁUKASIEWICZ – PORT jako Podmiotu Zarządzającego.

Po podpisaniu umowy zespół badawczy zobowiązany będzie do składania półrocznych raportów merytorycznych i finansowych z realizacji zadania badawczego. W proces oceny raportów zaangażowani będą zarówno pracownicy podmiotu zarządzającego, jak i dedykowani eksperci z obszaru nauki i gospodarki, powiązanego tematycznie z zadaniem badawczym. Akceptacja raportów warunkować będzie wypłatę kolejnych transz środków finansowych (wyjątek stanowi pierwszy rok finansowania).

Na podstawie przedłożonych raportów okresowych podmiot zarządzający będzie podejmował decyzję o kontynuacji, warunkowej kontynuacji, wstrzymaniu, przerwaniu lub zakończeniu finansowania zadania badawczego.

Więcej szczegółowych, dostępnych obecnie informacji znajdą Państwo pod poniższymi linkami:
Założenia programu
Kryteria oceny zadań badawczych
Koszty kwalifikowalne zadań badawczych
Wnioskodawca, konsorcjum, zespół badawczy
WIB w pigułce – infografiki
FAQ

Prezentacja ze spotkań informacyjnych luty 2020