Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Slider WIB_PL
    pl_PL  

Ogłoszenia o konkursach

Komunikat Podmiotu Zarządzającego dot. przewidywanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu

Data publikacji: 28.03.2024

Działając w oparciu o § 11 ust. 2 Regulaminu Konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego, informujemy, że przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nr 3/2023 nastąpi w maju 2024 r.

Poniżej publikujemy treść Komunikatu Dyrektora Instytutu Łukasiewicz – PORT, pełniącego rolę Podmiotu Zarządzającego.

Komunikat z dnia 28.03.2024 (link)

 


Nabór trzeciego Konkursu WIB zakończony

Data publikacji: 19.10.2023

13 października 2023 r. o godz. 16:00 upłynął termin składania wniosków o finansowanie Zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w ramach Konkursu Ofert nr 3/2023. Poniżej w pliku PDF udostępniamy komunikat Podmiotu Zarządzającego zawierający zestawienie informacji o łącznej liczbie złożonych Wniosków o finansowanie oraz łącznej wysokości środków, na które opiewają złożone Wnioski o finansowanie.

Komunikat Podmiotu Zarządzającego zawierający zestawienie informacji o łącznej liczbie złożonych Wniosków o finansowanie oraz łącznej wysokości środków, na które opiewają złożone Wnioski o finansowanie (link PDF)

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, złożone wnioski o finansowanie w pierwszej kolejności podlegają ocenie formalnej, której dokonuje Podmiot Zarządzający w oparciu o Kryteria wyłaniania Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego do finansowania ze środków Funduszu Polskiej Nauki stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

 


Ogłoszenie  z dn. 10.07.2023 o otwartym konkursie ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Data publikacji: 10.07.2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający dla programu Wirtualny Instytut Badawczy informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie programu Wirtualny Instytut Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna.

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie z dn. 10.07.2023 o otwartym konkursie ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego (link)

Regulamin Konkursu Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego (link)

Załączniki do Regulaminu Konkursu (do pobrania):

I. Wzór Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego ze środków Funduszu Polskiej Nauki wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełniania:

 1. Wzór Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego ze środków Funduszu Polskiej Nauki (link).PDF
 2. Wzór Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego ze środków Funduszu   Polskiej Nauki (link).DOCX- wersja edytowalna
 3. Wzór Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego  ze środków Funduszy Polskiej Nauki w wersji angielskiej (link).pdf
 4. Wzór Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego  ze środków Funduszy Polskiej Nauki w wersji angielskiej (link).DOCX- wersja edytowalna
 5. C.2 Kosztorys zadania badawczego – integralna część Wniosku o finansowanie (PL/ENG) (link). PDF
 6. C.2 Kosztorys zadania badawczego – integralna część Wniosku o finansowanie (PL/ENG) (link). XLSX wersja edytowalna
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o finansowanie (link)
 8. Wzory oświadczeń do wniosku o finansowanie:

·  Oświadczenie osoby kierującej podmiotem, w którym działalność naukową prowadzi Lider/Członek Zespołu Badawczego o wiedzy i zgodzie na udział osoby w Zespole Badawczym w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego (wzór 1.5) (link) 

·  Oświadczenie Członka Zespołu Badawczego o zgodzie na udział w Zespole Badawczym (wzór 1.6) (link)

·  Oświadczenie o upoważnieniu do reprezentowania Zespołu Badawczego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (wzór 1.7) (link)

·  Oświadczenie osoby kierującej podmiotem, w którym działalność naukową prowadzi Lider/Członek Zespołu Badawczego w zakresie spełnienia kryteriów podmiotu uprawnionego, finansowania Zadania Badawczego w obszarze działalności niegospodarczej oraz braku pomocy publicznej i pomocy de minimis. (wzór 1.8) (link)

· Oświadczenie osoby kierującej podmiotem, w którym działalność naukową prowadzi Lider/Członek Zespołu Badawczego o podatku od towarów i usług (VAT). (wzór 1.9) (link)

·  Oświadczenie osoby kierującej podmiotem, w którym działalność naukową prowadzi Lider/Członek Zespołu Badawczego o przygotowaniu i realizacji Zadania Badawczego. (wzór 1.10) (link)

· Zbiór pozostałych oświadczeń do Wniosku o finansowanie osoby kierującej Podmiotem, w którym działalność prowadzi Lider/Członek Zespołu Badawczego (wzór 1.11) (link)

 

II.  Kryteria wyłaniania Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego do finansowania ze środków Funduszu Polskiej Nauki (link)

III. Zasady bezstronności, obiektywizmu, poufności oraz unikania konfliktu interesów (link)

IV. Wzór prezentacji na Panel Ekspertów (link)

V. Wzór Umowy o finansowanie Zespołu Badawczego ze środków Funduszu Polskiej Nauki (link)

Załączniki do umowy o finansowanie:

1. Załącznik nr 3 – Wzór Raportu Okresowego/Końcowego:

2. Załącznik nr 4– Wzór Wniosku o płatność dla Jednostki Naukowej (link)

3. Załączniki nr 7 – Wzór Oświadczenia Członka Zespołu Badawczego o zgodzie na udział w Zespole Badawczym (link)

4. Załącznik nr 8 – Wzór Oświadczenia osoby kierującej podmiotem, w którym działalność prowadzi Lider/Członek Zespołu o wiedzy i zgodzie na udział osoby w Zespole w formie WIB (link)

5. Załącznik nr 10– Sposób i zakres prowadzenia nadzoru nad realizacją Zadań Badawczych (link)

6. Załącznik nr 11– Wzór weksla i deklaracji wekslowej (link)

7. Załącznik nr 12– Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Podmiot Zarządzający (link)

 

VI. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego (link)

VII. Standardy rekrutacji do Zespołów Badawczych w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego oraz przeprowadzanie ewaluacji ich stosowania (link)

VIII. Regulamin zarządzania i komercjalizacji Własności Intelektualnej wraz z załącznikami  (link)

 1. Oświadczenie Członka Zespołu Badawczego dot. praw Własności intelektualnej (link)
 2. Karta Własności Intelektualnej (link)
 3. Oświadczenie Jednostki Naukowej o przeniesieniu na Skarb Państwa WI (link)

IX. Zakres przedmiotowy Umowy Konsorcjum (link)

Komunikat Podmiotu Zarządzającego dot. przewidywanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu

Działając w oparciu o § 11 ust. 2 Regulaminu Konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego, informujemy, że przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nr 2/2022 nastąpi w maju 2023 r.

Poniżej publikujemy treść Komunikatu Dyrektora Instytutu Łukasiewicz – PORT, pełniącego rolę Podmiotu Zarządzającego.

Komunikat z dnia 28.04.2023 (link)

 


Komunikat Podmiotu Zarządzającego dot. przewidywanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu

Data publikacji: 30.03.2023

Działając w oparciu o § 11 ust. 2 Regulaminu Konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu
Badawczego, informujemy, że przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nr 2/2022 nastąpi w kwietniu 2023 r.

Poniżej publikujemy treść Komunikatu Dyrektora Instytutu Łukasiewicz – PORT, pełniącego rolę Podmiotu Zarządzającego.

Komunikat z dnia 30.03.2023 (link)

 


Nabór drugiego Konkursu WIB zakończony

Data publikacji: 06.10.2022

30 września 2022 r. o godz. 16:00 upłynął termin składania wniosków o finansowanie Zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w ramach Konkursu Ofert nr 2/2022. Poniżej, w pliku PDF, udostępniamy komunikat Podmiotu Zarządzającego zawierający zestawienie informacji o łącznej liczbie złożonych Wniosków o finansowanie oraz łącznej wysokości środków, na które opiewają złożone Wnioski o finansowanie.

Komunikat Podmiotu Zarządzającego zawierający zestawienie informacji o łącznej liczbie złożonych Wniosków o finansowanie oraz łącznej wysokości środków, na które opiewają złożone Wnioski o finansowanie (link PDF)

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, złożone wnioski o finansowanie w pierwszej kolejności podlegają ocenie formalnej, której dokonuje Podmiot Zarządzający w oparciu o Kryteria wyłaniania Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego do finansowania ze środków Funduszu Polskiej Nauki stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

 


Ogłoszenie  z dn. 10.03.2022 o otwartym konkursie ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Data publikacji: 10.03.2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający dla programu Wirtualny Instytut Badawczy informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie programu Wirtualny Instytut Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna – onkologia.

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie z dn. 10.03.2022 o otwartym konkursie ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego (link)

 

Komunikat Podmiotu Zarządzającego dot. przewidywanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu

Data publikacji: 28.09.2021

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego informujemy, że przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi w październiku 2021 r.

Poniżej publikujemy treść Komunikatu Dyrektora Instytutu Łukasiewicz – PORT, pełniącego rolę Podmiotu Zarządzającego.

Komunikat Dyrektora Instytutu Łukasiewicz – PORT z dn. 28.09.2021 (link)

 


Komunikat Podmiotu Zarządzającego dot. przewidywanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu

Data publikacji: 27.08.2021

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego informujemy, że przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi we wrześniu 2021 r.

Poniżej publikujemy treść Komunikatu Dyrektora Instytutu Łukasiewicz – PORT, pełniącego rolę Podmiotu Zarządzającego.

Komunikat z dnia 27.08.2021 (link)

 


Przedłużenie etapu oceny formalnej

Data publikacji: 21.04.2021

Informujemy, że etap oceny formalnej wniosków zostaje wydłużony do dnia 14 maja br. Poniżej publikujemy treść Komunikatu Dyrektora Instytutu Łukasiewicz – PORT, pełniącego rolę Podmiotu Zarządzającego.

Komunikat Dyrektora Instytutu Łukasiewicz – PORT (link)

 


Zestawienie informacji o łącznej liczbie złożonych Wniosków o finansowanie oraz łącznej wysokości środków, na które opiewają złożone Wnioski o finansowanie

Data publikacji: 15.03.2021

12 marca 2021 o godz. 16:00 upłynął termin składania wniosków o finansowanie Zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego. Poniżej, w pliku PDF, udostępniamy komunikat Podmiotu Zarządzającego zawierający zestawienie informacji o łącznej liczbie złożonych Wniosków o finansowanie oraz łącznej wysokości środków, na które opiewają złożone Wnioski o finansowanie.

Komunikat Podmiotu Zarządzającego zawierający zestawienie informacji o łącznej liczbie złożonych Wniosków o finansowanie oraz łącznej wysokości środków, na które opiewają złożone Wnioski o finansowanie (link PDF)

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, złożone wnioski o finansowanie w pierwszej kolejności podlegają ocenie formalnej, której dokonuje Podmiot Zarządzający w oparciu o Kryteria wyłaniania Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego do finansowania ze środków Funduszu Polskiej Nauki stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Komunikaty dotyczące wyników oceny formalnej i merytorycznej wniosków o finansowanie będą udostępniane w zakładce Wyniki konkursów (link)

 


Ogłoszenie  o otwartym konkursie ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Data publikacji: 30.11.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający dla programu Wirtualny Instytut Badawczy informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie programu Wirtualny Instytut Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna – onkologia.

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie z dn. 30.11.2020 o otwartym konkursie ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego (link)