Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Wyniki konkursu pierwszego konkursu
SLIDER_IKONY_PL
wyniki_konkursu_slider
Poprzedni slajd
Następny slajd

Ogłoszenia o konkursach

Komunikat Podmiotu Zarządzającego dot. przewidywanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu

Data publikacji: 28.09.2021

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego informujemy, że przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi w październiku 2021 r.

Poniżej publikujemy treść Komunikatu Dyrektora Instytutu Łukasiewicz – PORT, pełniącego rolę Podmiotu Zarządzającego.

Komunikat Dyrektora Instytutu Łukasiewicz – PORT z dn. 28.09.2021 (link)

 


Komunikat Podmiotu Zarządzającego dot. przewidywanego terminu rozstrzygnięcia Konkursu

Data publikacji: 27.08.2021

Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego informujemy, że przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi we wrześniu 2021 r.

Poniżej publikujemy treść Komunikatu Dyrektora Instytutu Łukasiewicz – PORT, pełniącego rolę Podmiotu Zarządzającego.

Komunikat z dnia 27.08.2021 (link)

 


Przedłużenie etapu oceny formalnej

Data publikacji: 21.04.2021

Informujemy, że etap oceny formalnej wniosków zostaje wydłużony do dnia 14 maja br. Poniżej publikujemy treść Komunikatu Dyrektora Instytutu Łukasiewicz – PORT, pełniącego rolę Podmiotu Zarządzającego.

Komunikat Dyrektora Instytutu Łukasiewicz – PORT (link)

 


Zestawienie informacji o łącznej liczbie złożonych Wniosków o finansowanie oraz łącznej wysokości środków, na które opiewają złożone Wnioski o finansowanie

Data publikacji: 15.03.2021

12 marca 2021 o godz. 16:00 upłynął termin składania wniosków o finansowanie Zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego. Poniżej, w pliku PDF, udostępniamy komunikat Podmiotu Zarządzającego zawierający zestawienie informacji o łącznej liczbie złożonych Wniosków o finansowanie oraz łącznej wysokości środków, na które opiewają złożone Wnioski o finansowanie.

Komunikat Podmiotu Zarządzającego zawierający zestawienie informacji o łącznej liczbie złożonych Wniosków o finansowanie oraz łącznej wysokości środków, na które opiewają złożone Wnioski o finansowanie (link PDF)

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, złożone wnioski o finansowanie w pierwszej kolejności podlegają ocenie formalnej, której dokonuje Podmiot Zarządzający w oparciu o Kryteria wyłaniania Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego do finansowania ze środków Funduszu Polskiej Nauki stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Komunikaty dotyczące wyników oceny formalnej i merytorycznej wniosków o finansowanie będą udostępniane w zakładce Wyniki konkursów (link)

 


Ogłoszenie  o otwartym konkursie ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Data publikacji: 30.11.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający dla programu Wirtualny Instytut Badawczy informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie programu Wirtualny Instytut Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna – onkologia.

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie z dn. 30.11.2020 o otwartym konkursie ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego (link)

Regulamin Konkursu Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego (link)

Załączniki do Regulaminu Konkursu (linki do pobrania):

I. Wzór Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego ze środków Funduszu Polskiej Nauki wraz z załącznikami i instrukcją jego wypełniania:

  1. Wzór Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego ze środków Funduszu Polskiej Nauki.PDF
  2. Wzór Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego ze środków Funduszu   Polskiej Nauki.DOCX- wersja edytowalna
  3. Wzór Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego  ze środków Funduszy Polskiej Nauki w wersji angielskiej.pdf
  4. Wzór Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego  ze środków Funduszy Polskiej Nauki w wersji angielskiej.DOCX- wersja edytowalna
  5. C.2 Kosztorys zadania badawczego – integralna część Wniosku o finansowanie (PL/ENG). PDF
  6. C.2 Kosztorys zadania badawczego – integralna część Wniosku o finansowanie (PL/ENG). XLSX wersja edytowalna
  7. Instrukcja wypełniania wniosku o finansowanie
  8. Wzory oświadczeń do wniosku o finansowanie:

II. Kryteria wyłaniania Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego do finansowania ze środków Funduszu Polskiej Nauki.

III. Zasady bezstronności, obiektywizmu, poufności oraz unikania konfliktu interesów.

IV. Wzór prezentacji na Panel Ekspertów.

V. Wzór Umowy o finansowanie Zespołu Badawczego ze środków Funduszu Polskiej Nauki wraz z załącznikami.

1.Załącznik nr 3 – Wzór Raportu Okresowego/Końcowego:

2. Załącznik nr 4 Wzór Wniosku o płatność dla Jednostki Naukowej

3. Załączniki nr 7Wzór Oświadczenia Członka Zespołu Badawczego o zgodzie na udział w Zespole Badawczym;

4. Załącznik nr 8 Wzór Oświadczenia osoby kierującej podmiotem, w którym działalność prowadzi Lider/Członek Zespołu o wiedzy i zgodzie na udział osoby w Zespole w formie WIB

5. Załącznik nr 10 Sposób i zakres prowadzenia nadzoru nad realizacją Zadań Badawczych

6. Załącznik nr 11 Wzór weksla i deklaracji wekslowej

7. Załącznik nr 12 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Podmiot Zarządzający

VI. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego.

VII. Standardy rekrutacji do Zespołów Badawczych w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego oraz przeprowadzanie ewaluacji ich stosowania.

VIII. Regulamin zarządzania i komercjalizacji Własności Intelektualnej wraz z załącznikami.

  1. Oświadczenie Członka Zespołu Badawczego dot. praw Własności intelektualnej.
  2. Karta Własności Intelektualnej.

IX. Zakres przedmiotowy Umowy Konsorcjum.