Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Slider WIB_PL
        pl_PL    

ADEVASCO

Zadanie Badawcze pn. „Spersonalizowana diagnostyka śródbłonka naczyniowego w terapii onkologicznej; w kierunku nowoczesnej waskulo-onkologii” [ADEVASCO (Aptamer-Based Diagnosis of Endothelium in Vasculooncology)] realizowane będzie przez Uniwersytet Jagielloński w konsorcjum z pięcioma polskimi jednostkami naukowymi: Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym w Gliwicach oraz Politechniką Warszawską.

Celem działalności naukowo-badawczej zespołu ADEVASCO jest opracowanie nowej technologii aptaczujnika elektrochemicznego, wykorzystującego aptamery i oryginalne rozwiązania metodologiczne oparte na nanoszczotkach polimerowych oraz dedykowanego aparatu POCT z mikroukładami przepływowymi. Ta całkowicie nowa technologia będzie stanowić narzędzie pomocne przy wczesnej diagnostyce towarzyszącej powikłaniom sercowo-naczyniowym terapii onkologicznych.
Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektu wynosi 78 578 024,95 zł.

 

Personel Kluczowy Zespołu Badawczego tworzą:

prof. dr hab. Stefan Chłopicki – Lider Zespołu Badawczego / Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny / Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. n. biol./lek. wet. Joanna Wietrzyk/ Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

dr hab. Iwona Grabowska/ Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

prof. dr hab. Michał J. Markuszewski/ Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. Ryszard T. Smoleński/ Gdański Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Mateusz Tajstra/ Narodowy Instytut Onkologii

prof. dr hab. inż. Mariusz Pietrzak/ Politechnika Warszawska