Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Slider WIB_PL
        pl_PL    

Wyniki konkursów

Wyniki Konkursu 3/2023

Data publikacji: 07.05.2024

Zgodnie z zapisami § 10 ust. 26 oraz ust. 29 Regulaminu Konkursu Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego, Podmiot Zarządzający publikuje listę rankingową Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania złożonych w ramach Otwartego Konkursu Ofert nr 3/2023:

Link: Lista rankingowa Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania_07.05.2024

 

 


Wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu nr 3/2023

Data publikacji: 04.12.2023

Informujemy, że Łukasiewicz – PORT, pełniący rolę Podmiotu Zarządzającego Programem WIB, przeprowadził ocenę formalną Wniosków o finansowanie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologia medyczna, złożonych w ramach Konkursu ofert nr 3/2023. Wyniki oceny prezentuje poniższe zestawienie:

Komunikat dot. oceny formalnej (link)

 


Wyniki Konkursu 2/2022

Data publikacji: 18.05.2023

Zgodnie z zapisami § 10 ust. 26 oraz ust. 29 Regulaminu Konkursu Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego, Podmiot Zarządzający publikuje listę rankingową Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania:

Link: Lista rankingowa Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania_18.05.2023

 


Wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu nr 2/2022

Data publikacji: 17.11.2022

Informujemy, że Łukasiewicz – PORT, pełniący rolę Podmiotu Zarządzającego Programem WIB, przeprowadził ocenę formalną Wniosków o finansowanie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia, złożonych w ramach Konkursu ofert nr 2/2022. Wyniki oceny prezentuje poniższe zestawienie:

Komunikat dot. oceny formalnej (link)

 


Wyniki Konkursu 1/2020

Data publikacji: 28.10.2021

Zgodnie z zapisami § 10 ust. 26 oraz ust. 29 Regulaminu Konkursu Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego, Podmiot Zarządzający publikuje listę rankingową Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania:

Link: Lista rankingowa Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania_28.10.2021

 


Wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu nr 1/2020

Data publikacji: 14.05.2021

Informujemy, że Łukasiewicz – PORT, pełniący rolę Podmiotu Zarządzającego Programem WIB, przeprowadził ocenę formalną Wniosków o finansowanie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia, złożonych w ramach Konkursu ofert nr 1/2020. Wyniki oceny prezentuje poniższe zestawienie:

Komunikat dot. oceny formalnej (link)