Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Wyniki konkursu pierwszego konkursu
SLIDER_IKONY_PL
wyniki_konkursu_slider
Poprzedni slajd
Następny slajd

Wyniki konkursów

Wyniki Konkursu 1/2020

Data publikacji: 28.10.2021

Zgodnie z zapisami § 10 ust. 26 oraz ust. 29 Regulaminu Konkursu Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego, Podmiot Zarządzający publikuje listę rankingową Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania:

Link: Lista rankingowa Wniosków o finansowanie rekomendowanych i nierekomendowanych do finansowania_28.10.2021

 


Wyniki oceny formalnej w ramach Konkursu nr 1/2020

Data publikacji: 14.05.2021

Informujemy, że Łukasiewicz – PORT, pełniący rolę Podmiotu Zarządzającego Programem WIB, przeprowadził ocenę formalną Wniosków o finansowanie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia, złożonych w ramach Konkursu ofert nr 1/2020. Wyniki oceny prezentuje poniższe zestawienie:

Komunikat dot. oceny formalnej (link)