Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Slider WIB_PL
        pl_PL    

Nabory ekspertów

Aktualizacja Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 23.07.2024

Uprzejmie informujemy, że działając w oparciu o Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, z dniem 23 lipca 2024 r. zaktualizowaliśmy Wykaz Ekspertów Programu WIB.

Aktualny Wykaz znajduje się w załączniku poniżej oraz w zakładce Eksperci.

Wykaz Ekspertów Programu WIB (link) 23.07.2024

 

 


Aktualizacja Wykazu Ekspertów Programu WIB w związku z zakończonym naborem uzupełniającym

Data publikacji: 17.11.2023

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła prace związane z weryfikacją wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB, złożonych w ramach przeprowadzonego naboru uzupełniającego w dniach 4 sierpnia – 30 września 2023 r.

Osoby, które spełniają wymagania określone w § 6 ust. 1 Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, zostały wpisane do Wykazu, uzyskując tym samym status Eksperta Programu WIB. Poniżej przedstawiamy zaktualizowany Wykaz Ekspertów.

Wykaz Ekspertów Programu WIB (link) 17.11.2023

 


Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 04.08.2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy w ramach naboru uzupełniającego zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki w następujących dziedzinach:

1) naukowej: biotechnologia medyczna

2) gospodarczo-społecznej: biotechnologia medyczna

Wnioski o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB należy składać elektronicznie na adres wib@port.lukasiewicz.gov.pl w terminie od 4.08.2023 do dnia 30.09.2023 r. do godz. 16:00.

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie z dn. 04.08.2023 o uzupełniającym naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB (link)

Linki do dokumentów:

 

 


Aktualizacja Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 28.02.2023

Uprzejmie informujemy, że działając w oparciu o Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, z dniem 28 lutego 2023 r. zaktualizowaliśmy Wykaz Ekspertów Programu WIB.

Aktualny Wykaz znajduje się w załączniku poniżej:

Wykaz Ekspertów Programu WIB_28.02.2023

 


Aktualizacja Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 25.10.2022

Uprzejmie informujemy, że działając w oparciu o Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, z dniem 25 października 2022 r. zaktualizowaliśmy Wykaz Ekspertów Programu WIB.

Aktualny Wykaz znajduje się w załączniku poniżej:

Wykaz Ekspertów Programu WIB (link) 25.10.2022

 


Aktualizacja Wykazu Ekspertów Programu WIB w związku z zakończonym naborem uzupełniającym

Data publikacji: 25.08.2022

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła prace związane z weryfikacją wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB, złożonych w ramach przeprowadzonego naboru uzupełniającego w dniach 15 marca – 15 czerwca 2022 r.

Osoby, które spełniają wymagania określone w § 6 ust. 1 Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, zostały wpisane do Wykazu, uzyskując tym samym status Eksperta Programu WIB. Poniżej przedstawiamy zaktualizowany Wykaz Ekspertów.

Wykaz Ekspertów Programu WIB (link) 25.08.2022

Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone wnioski.

 


Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 15.03.2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy w ramach naboru uzupełniającego zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki w następujących dziedzinach:

1) naukowej: biotechnologia medyczna – onkologia

2) gospodarczo-społecznej: biotechnologia medyczna – onkologia

Wnioski o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB należy składać elektronicznie na adres wib@port.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 15.06.2022 r. do godz. 16:00.

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie z dn. 15.03.2022 o uzupełniającym naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB (link)

Linki do dokumentów:

 

 


Aktualizacja Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 29.11.2021

Uprzejmie informujemy, że działając w oparciu o Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, zaktualizowaliśmy Wykaz Ekspertów Programu WIB.

Aktualny Wykaz znajduje się w załączniku poniżej:

Wykaz Ekspertów Programu WIB  29.11.2021 (link)

 


Aktualizacja Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 20.04.2021

Uprzejmie informujemy, że działając w oparciu o Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, zaktualizowaliśmy Wykaz Ekspertów Programu WIB.

Aktualny Wykaz znajduje się w załączniku poniżej:

Wykaz Ekspertów Programu WIB_20.04.2021 (link)

 


Wykaz Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 26.02.2021

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła prace związane z weryfikacją wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB.

Osoby, które spełniają wymagania określone w § 6 ust. 1 Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, zostały wpisane do Wykazu, uzyskując tym samym status Eksperta Programu WIB. Poniżej przedstawiamy Wykaz Ekspertów w kolejności alfabetycznej.

Wykaz Ekspertów Programu WIB (link)

Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone wnioski.

 


Nabór uzupełniający na ekspertów Programu WIB zakończony

Data publikacji: 24.02.2021

Uprzejmie informujemy, że zakończył się nabór uzupełniający na Ekspertów Programu, który trwał od 3 do 19 lutego 2021 r. Łącznie wpłynęło 20 aplikacji, które aktualnie oceniane są przez Komisję Konkursową na podstawie zapisów Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki.

Jednocześnie informujemy, że w trosce o najwyższą jakość Programu, Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z dnia 15 lutego 2021 r. zatwierdzono zmiany w Regulaminie wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Zakres zmian dotyczy prowadzenia Wykazu Ekspertów Programu WIB.

Regulamin po zmianie: Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki-obowiązujący od 15.02.2021

Zapraszamy do śledzenia informacji pojawiających się na stronie Programu.
Wykaz Ekspertów Programu WIB zostanie niebawem opublikowany, a każdy kandydat, na wskazany w formularzu adres e-mail, otrzyma informację o wyniku weryfikacji aplikacji złożonej w ramach naboru.

 


Informacja dot. naboru Ekspertów

Data publikacji: 17.02.2021

Uprzejmie informujemy, że aktualnie trwa nabór uzupełniający na Ekspertów Programu. Komisja Konkursowa powołana w celu weryfikacji formalnej oraz merytorycznej przedłożonych aplikacji, pracuje w trybie ciągłym.
O wynikach naboru, który został zakończony 15 stycznia 2021 r., a także naboru uzupełniającego, który potrwa do 19 lutego 2021 r., będziemy informować po zakończeniu procesu weryfikacji wszystkich złożonych wniosków.

Zapraszamy do śledzenia informacji pojawiających się na stronie Programu WIB.

Jednocześnie informujemy, że każdy kandydat na wskazany w formularzu adres e-mail otrzyma informację o wyniku weryfikacji aplikacji złożonej w ramach naboru na Ekspertów Programu WIB.

 


Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 03.02.2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy w ramach naboru uzupełniającego zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki w następujących dziedzinach:

1) naukowej: biotechnologia medyczna – onkologia

2) gospodarczo-społecznej: biotechnologia medyczna – onkologia

Wnioski o wpis do Wykazu Ekspertów WIB należy składać elektronicznie na adres wib@port.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 19.02.2021r. do godz. 16:00.

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie z dn. 03.02.2021 o uzupełniającym naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB (link)

Ważne: Do Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów wprowadzono zmiany w zakresie wymagań dla Ekspertów (par. 6 Regulaminu)

Linki do dokumentów:

 

 


Nabór na ekspertów Programu WIB zakończony

Data publikacji: 19.01.2021

Łukasiewicz – PORT jako Podmiot Zarządzający Programem WIB zakończył nabór na ekspertów, który trwał od 1 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. Łącznie wpłynęło 57 aplikacji, które aktualnie oceniane są przez Komisję Konkursową zgodnie z par. 8 Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Pracownicy Podmiotu Zarządzającego (Łukasiewicz – PORT) będą kontaktowali się indywidualnie z każdym z kandydatów. O wynikach naboru oraz zatwierdzonej liście ekspertów będziemy informować po zakończeniu procesu weryfikacji na stronach Programu WIB.

W przypadku ogłoszenia naboru uzupełniającego informacja taka zostanie zamieszczona w zakładce Aktualności oraz Eksperci.

Zapraszamy do śledzenia informacji pojawiających się na stronie Programu WIB.

 


Ogłoszenie o naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów

Data publikacji: 01.12.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki w następujących dziedzinach:

1) naukowej: biotechnologia medyczna – onkologia

2) gospodarczo-społecznej: biotechnologia medyczna – onkologia

Wnioski o wpis do Wykazu Ekspertów WIB należy składać elektronicznie na adres wib@port.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 15.01.2021r. do godz. 16:00.

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie z dn. 1.12.2020 o naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów (link)

Linki do dokumentów: