Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Slider WIB_PL
    pl_PL  

Eksperci

Aktualizacja Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 29.02.2024

Uprzejmie informujemy, że działając w oparciu o Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, z dniem 29 lutego 2024 r. zaktualizowaliśmy Wykaz Ekspertów Programu WIB.

Aktualny Wykaz znajduje się w załączniku poniżej oraz w zakładce Eksperci.

Wykaz Ekspertów Programu WIB (link) 29.02.2024

 

 


Aktualizacja Wykazu Ekspertów Programu WIB w związku z zakończonym naborem uzupełniającym

Data publikacji: 17.11.2023

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła prace związane z weryfikacją wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB, złożonych w ramach przeprowadzonego naboru uzupełniającego w dniach 4 sierpnia – 30 września 2023 r.

Osoby, które spełniają wymagania określone w § 6 ust. 1 Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, zostały wpisane do Wykazu, uzyskując tym samym status Eksperta Programu WIB. Poniżej przedstawiamy zaktualizowany Wykaz Ekspertów.

Wykaz Ekspertów Programu WIB (link) 17.11.2023

 


Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 04.08.2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy w ramach naboru uzupełniającego zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki w następujących dziedzinach:

1) naukowej: biotechnologia medyczna

2) gospodarczo-społecznej: biotechnologia medyczna

Wnioski o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB należy składać elektronicznie na adres wib@port.lukasiewicz.gov.pl w terminie od 4.08.2023 do dnia 30.09.2023 r. do godz. 16:00.

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie z dn. 04.08.2023 o uzupełniającym naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB (link)

Linki do dokumentów:

 

 


Aktualizacja Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 28.02.2023

Uprzejmie informujemy, że działając w oparciu o Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, z dniem 28 lutego 2023 r. zaktualizowaliśmy Wykaz Ekspertów Programu WIB.

Aktualny Wykaz znajduje się w załączniku poniżej:

Wykaz Ekspertów Programu WIB_28.02.2023

 


Aktualizacja Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 25.10.2022

Uprzejmie informujemy, że działając w oparciu o Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, z dniem 25 października 2022 r. zaktualizowaliśmy Wykaz Ekspertów Programu WIB.

Aktualny Wykaz znajduje się w załączniku poniżej:

Wykaz Ekspertów Programu WIB (link) 25.10.2022

 


Aktualizacja Wykazu Ekspertów Programu WIB w związku z zakończonym naborem uzupełniającym

Data publikacji: 25.08.2022

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła prace związane z weryfikacją wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB, złożonych w ramach przeprowadzonego naboru uzupełniającego w dniach 15 marca – 15 czerwca 2022 r.

Osoby, które spełniają wymagania określone w § 6 ust. 1 Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, zostały wpisane do Wykazu, uzyskując tym samym status Eksperta Programu WIB. Poniżej przedstawiamy zaktualizowany Wykaz Ekspertów.

Wykaz Ekspertów Programu WIB (link) 25.08.2022

Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone wnioski.

 


Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 15.03.2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy w ramach naboru uzupełniającego zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki w następujących dziedzinach:

1) naukowej: biotechnologia medyczna – onkologia

2) gospodarczo-społecznej: biotechnologia medyczna – onkologia

Wnioski o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB należy składać elektronicznie na adres wib@port.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 15.06.2022 r. do godz. 16:00.

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie z dn. 15.03.2022 o uzupełniającym naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB (link)

Linki do dokumentów:

 

 


Aktualizacja Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 29.11.2021

Uprzejmie informujemy, że działając w oparciu o Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, zaktualizowaliśmy Wykaz Ekspertów Programu WIB.

Aktualny Wykaz znajduje się w załączniku poniżej:

Wykaz Ekspertów Programu WIB  29.11.2021 (link)

 


Aktualizacja Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 20.04.2021

Uprzejmie informujemy, że działając w oparciu o Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, zaktualizowaliśmy Wykaz Ekspertów Programu WIB.

Aktualny Wykaz znajduje się w załączniku poniżej:

Wykaz Ekspertów Programu WIB_20.04.2021 (link)

 


Wykaz Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 26.02.2021

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa zakończyła prace związane z weryfikacją wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB.

Osoby, które spełniają wymagania określone w § 6 ust. 1 Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, zostały wpisane do Wykazu, uzyskując tym samym status Eksperta Programu WIB. Poniżej przedstawiamy Wykaz Ekspertów w kolejności alfabetycznej.

Wykaz Ekspertów Programu WIB (link)

Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone wnioski.

 


Nabór uzupełniający na ekspertów Programu WIB zakończony

Data publikacji: 24.02.2021

Uprzejmie informujemy, że zakończył się nabór uzupełniający na Ekspertów Programu, który trwał od 3 do 19 lutego 2021 r. Łącznie wpłynęło 20 aplikacji, które aktualnie oceniane są przez Komisję Konkursową na podstawie zapisów Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki.

Jednocześnie informujemy, że w trosce o najwyższą jakość Programu, Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z dnia 15 lutego 2021 r. zatwierdzono zmiany w Regulaminie wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Zakres zmian dotyczy prowadzenia Wykazu Ekspertów Programu WIB.

Regulamin po zmianie: Regulamin wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki-obowiązujący od 15.02.2021

Zapraszamy do śledzenia informacji pojawiających się na stronie Programu.
Wykaz Ekspertów Programu WIB zostanie niebawem opublikowany, a każdy kandydat, na wskazany w formularzu adres e-mail, otrzyma informację o wyniku weryfikacji aplikacji złożonej w ramach naboru.

 


Informacja dot. naboru Ekspertów

Data publikacji: 17.02.2021

Uprzejmie informujemy, że aktualnie trwa nabór uzupełniający na Ekspertów Programu. Komisja Konkursowa powołana w celu weryfikacji formalnej oraz merytorycznej przedłożonych aplikacji, pracuje w trybie ciągłym.
O wynikach naboru, który został zakończony 15 stycznia 2021 r., a także naboru uzupełniającego, który potrwa do 19 lutego 2021 r., będziemy informować po zakończeniu procesu weryfikacji wszystkich złożonych wniosków.

Zapraszamy do śledzenia informacji pojawiających się na stronie Programu WIB.

Jednocześnie informujemy, że każdy kandydat na wskazany w formularzu adres e-mail otrzyma informację o wyniku weryfikacji aplikacji złożonej w ramach naboru na Ekspertów Programu WIB.

 


Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB

Data publikacji: 03.02.2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy w ramach naboru uzupełniającego zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki w następujących dziedzinach:

1) naukowej: biotechnologia medyczna – onkologia

2) gospodarczo-społecznej: biotechnologia medyczna – onkologia

Wnioski o wpis do Wykazu Ekspertów WIB należy składać elektronicznie na adres wib@port.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 19.02.2021r. do godz. 16:00.

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie z dn. 03.02.2021 o uzupełniającym naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów Programu WIB (link)

Ważne: Do Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów wprowadzono zmiany w zakresie wymagań dla Ekspertów (par. 6 Regulaminu)

Linki do dokumentów:

 

 


Nabór na ekspertów Programu WIB zakończony

Data publikacji: 19.01.2021

Łukasiewicz – PORT jako Podmiot Zarządzający Programem WIB zakończył nabór na ekspertów, który trwał od 1 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. Łącznie wpłynęło 57 aplikacji, które aktualnie oceniane są przez Komisję Konkursową zgodnie z par. 8 Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Pracownicy Podmiotu Zarządzającego (Łukasiewicz – PORT) będą kontaktowali się indywidualnie z każdym z kandydatów. O wynikach naboru oraz zatwierdzonej liście ekspertów będziemy informować po zakończeniu procesu weryfikacji na stronach Programu WIB.

W przypadku ogłoszenia naboru uzupełniającego informacja taka zostanie zamieszczona w zakładce Aktualności oraz Eksperci.

Zapraszamy do śledzenia informacji pojawiających się na stronie Programu WIB.

 


Ogłoszenie o naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów

Data publikacji: 01.12.2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, jako Podmiot Zarządzający Programem Wirtualny Instytut Badawczy zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki w następujących dziedzinach:

1) naukowej: biotechnologia medyczna – onkologia

2) gospodarczo-społecznej: biotechnologia medyczna – onkologia

Wnioski o wpis do Wykazu Ekspertów WIB należy składać elektronicznie na adres wib@port.lukasiewicz.gov.pl w terminie do dnia 15.01.2021r. do godz. 16:00.

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie z dn. 1.12.2020 o naborze wniosków o wpis do Wykazu Ekspertów (link)

Linki do dokumentów:

 

Wirtualny Instytut Badawczy [WIB] to nowatorska w skali kraju formuła prowadzenia badań o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych. Działalność WIB finansowana jest z Funduszu Polskiej Nauki.

Polski Rząd przeznaczył na pierwszy program WIB 450 mln zł, które zostaną przekazane na wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze biotechnologii medycznej maksymalnie 10 zespołom badawczym w ciągu 10 lat od uruchomienia Programu (od 2020 r.). Pierwszy zespół badawczy finansowany w ramach WIB, który rozpoczął realizację zadania badawczego w lutym br. otrzymał niemal 70 mln PLN na opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. 

Celem programu WIB jest finansowanie zadań badawczych wybranych w procedurze konkursowej zespołów, prowadzących działalność pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym. Rezultatem zadań badawczych będzie wypracowanie możliwego do skomercjalizowania IP (nowe produkty i technologie).

Wdrażanie Programu WIB wspierane jest przez międzynarodowe grono Ekspertów, wybitnych specjalistów ze świata nauki i biznesu, zajmujących kluczowe stanowiska w uznanych światowych jednostkach naukowych i organizacjach biznesowych. Aktualny wykaz ekspertów (link) jest dostępny na stronie.

 

Poniżej najważniejsze informacje dla specjalistów ze świata nauki i biznesu chcących dołączyć do grona Ekspertów Programu WIB.

Eksperci Programu WIB pełnią kluczową rolę w procesie oceny merytorycznej złożonych wniosków o finansowanie zespołów badawczych.

Ich zaangażowanie można zdefiniować na trzech poziomach:

 1. Ocena merytoryczna Wniosków o finansowanie Zespołów Badawczych

Po zakończeniu weryfikacji formalnej Wniosków o finansowanie, Podmiot Zarządzający kontaktuje się z wybranymi Ekspertami w celu dokonania oceny merytorycznej. Dobór Ekspertów zależy od ich specjalizacji naukowej i/lub biznesowej. W pierwszej kolejności badane jest występowanie konfliktu interesów Eksperta w związku z planowaną oceną. Ocena merytoryczna realizowana jest zgodnie z zatwierdzonymi Kryteriami wyłaniania Zespołów Badawczych, dostępnymi w ramach dokumentacji konkursowej (link).

Proces oceny merytorycznej składa się z dwóch etapów:

 • oceny na podstawie dokumentów aplikacyjnych (7 Ekspertów) oraz
 • oceny na podstawie prezentacji i rozmowy podczas Panelu Ekspertów, w którym udział bierze co najmniej 5 Ekspertów zaangażowanych w ocenę Zadania Badawczego.

W ramach pierwszego etapu oceny grupa wyznaczonych Ekspertów (dla każdego wniosku: 3 ekspertów z obszaru naukowego oraz 4 ekspertów z obszaru biznesowego) ocenia wniosek zespołu badawczego zdalnie, przy wykorzystaniu dedykowanej do oceny aplikacji. Eksperci formułują swoje uzasadnienia i przydzielają punkty w ramach poszczególnych kryteriów, a finalna ocena wniosku jest średnią arytmetyczną zebranych ocen wszystkich ekspertów. Pozytywny wynik oceny warunkuje przekazanie wniosku do drugiego etapu.

Drugi etap oceny (Panel Ekspertów) polega na bezpośrednim spotkaniu zespołu badawczego z gronem ekspertów. W większości przypadków Panele Ekspertów odbywają się trybie zdalnym. W ramach spotkania Zespół Badawczy ma możliwość odniesienia się do:

 • uwag Ekspertów sformułowanych na pierwszym etapie oceny oraz
 • udzielenia odpowiedzi na dodatkowe pytania i wątpliwości Ekspertów, które pojawiły się w trakcie Panelu.

Ten etap współpracy kończy się wydaniem indywidualnej oceny przez każdego Eksperta uczestniczącego w spotkaniu.

Pozytywny wynik całościowej oceny merytorycznej jest warunkiem ujęcia zespołu badawczego na liście rekomendowanych do finansowania.

2. Ewaluacja realizowanych Zadań Badawczych

Realizacja zadań badawczych finansowanych w ramach Programu WIB podlega corocznej ewaluacji, która skupia się przede wszystkim na merytorycznej ocenie efektów zadań badawczych osiągniętych w mijającym okresie. W oparciu o ściśle określone kryteria ewaluacji zadanie badawczego podlega ocenie w zakresie:

 • realizacji celów badawczych;
 • aktualności problemu badawczego w świetle zmieniającego się otocznia społeczno-gospodarczego;
 • potencjału zespołu badawczego do kontynuacji działalności naukowej na najwyższym światowym poziomie;
 • wpływu wyników prac zespołu badawczego na powstanie innych wyników naukowych w obszarze biotechnologia medyczna;
 • możliwości zastosowania wyników prac w praktyce oraz zakres ich dotychczasowego zastosowania;
 • zakresu działań naukowych koniecznych po zakończeniu praz zespołu badawczego dla dokonania komercjalizacji;
 • potencjalnych korzyści i wpływów środków z komercjalizacji.

 

Wynik ewaluacji naukowej jest brany pod uwagę przez Podmiot Zarządzający przy podejmowaniu decyzji o dalszej realizacji lub wstrzymaniu finansowania zadania badawczego.

W lutym br. w ramach Programu Wirtualny Instytut Badawczy rozpoczęła się realizacja pierwszego zadania badawczego. Zespół otrzymał finansowanie w wysokości blisko 70 mln złotych, a jego głównym celem badawczym jest opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. Dowiedz się więcej: Zespół badawczy HERO (link).

 

3. Konsultacja i wsparcie Podmiotu Zarządzającego w zakresie wdrażania Programu i komercjalizacji wyników

Podmiot Zarządzający może zlecić Ekspertom, wybranym ze względu na specjalizację, wykonanie:

 • dodatkowej, niezbędnej opinii w odniesieniu do realizowanych zadań badawczych, jak również
 • analizy trendów światowych w obszarze biotechnologii medycznej.

 

Współpraca z Ekspertami opiera się na kontraktach biznesowych, które w sposób ramowy definiują jej zakres. Wynagrodzenie Ekspertów związane jest z wykonywaniem konkretnych usług na zlecenie Podmiotu Zarządzającego. Stawki wynagrodzeń dostępne są w dokumentacji załączonej do ogłoszenia o naborze na Ekspertów.

Eksperci zobowiązani są każdorazowo do:

 • potwierdzenia braku konfliktu interesów w odniesieniu do ocenianych wniosków o finansowanie oraz
 • zachowania bezstronności i poufności w trakcie dokonywania oceny oraz realizowania innych zadań na zlecenie Podmiotu Zarządzającego.