Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
SLIDER_IKONY_PL

Warsztaty dla kandydatów na Liderów Zespołów badawczych

Podmiot Zarządzający (Łukasiewicz – PORT) zaprasza kandydatów na liderów Zadań badawczych przygotowujących dokumentację aplikacyjną do pierwszego naboru wniosków o finansowanie w ramach Programu WIB na warsztaty pn. „Realizacja zadań badawczych oraz komercjalizacja w Programie WIB – aspekty praktyczne”, które odbędą się w dwóch terminach: 26 stycznia (wtorek) i 27 stycznia (środa) br. o godz. 10.00.

Celem warsztatu jest zapoznanie przyszłych (potencjalnych) liderów Wirtualnego Instytutu Badawczego z zakresem działań za jakie odpowiadać będą zarówno przygotowując, jak i później, realizując zadania badawcze finansowane w ramach Programu WIB. Przedstawiciele Podmiotu Zarządzającego (Łukasiewicz – PORT) przybliżą uczestnikom warsztatów praktyczne aspekty związane z zapewnieniem sprawnego zarządzania Zespołem Badawczym, jak również skutecznej i efektywnej komercjalizacji wypracowanej w ramach Zadania Badawczego Własności Intelektualnej.

Spotkanie prowadzone będzie za pośrednictwem platformy MS Teams, potrwa ok. 2 godzin, liczba miejsc jest ograniczona.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego  na adres: wib@port.lukasiewicz.gov.pl. 

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do platformy najpóźniej dzień przed spotkaniem. Przed wysłaniem zgłoszenia zalecamy zapoznanie się z dokumentacją konkursową (Ogłoszenia o konkursach), gdyż spotkanie poświęcone będzie praktycznym aspektom realizacji zadań badawczych w ramach Programu WIB, nie zaś wyjaśnianiu jego założeń. Dodatkowe materiały dotyczące Programu WIB można znaleźć na stronie internetowej programu w zakładce FAQ oraz DO POBRANIA/Prezentacje i Infografiki.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:

25 stycznia br. do godz. 12.00 dla warsztatu zaplanowanego w dn. 26 stycznia br.

26 stycznia br. do godz. 12.00 dla warsztatu zaplanowanego w dn. 27 stycznia br.

W przypadku dużego zainteresowania Podmiot Zarządzający zaproponuje kolejne terminy spotkań.

 

Agenda warsztatów:

Temat: Realizacja zadań badawczych oraz komercjalizacja w Programie WIB – aspekty praktyczne

Terminy: 26-01-2021; 27-01-2021, godz. 10:00 – 12:00

1. Wprowadzenie – dr Andrzej Dybczyński, Dyrektor ŁUKASIEWICZ – PORT, Podmiotu Zarządzającego WIB:

  • Cele Programu WIB;
  • Oczekiwania i wyzwania stawiane przed Liderem Zespołu Badawczego;

2. Lider a realizacja Zadania badawczego WIB – Paweł Kurant, Dyrektor Programu WIB:

  • Definiowanie zakresu Zadania Badawczego przez pryzmat celów Programu WIB;
  • Efektywne zarządzanie Zespołem Badawczym w oparciu o regulacje Programu WIB;
  • Rola Lidera w relacjach z Podmiotem Zarządzającym, Jednostką Naukową oraz Konsorcjantami;
  • Na czym polega „wirtualność” Wirtualnego Instytutu Badawczego – wsparcie dla Lidera ze strony Podmiotu Zarządzającego w realizacji Zadania Badawczego;

3. Komercjalizacja Własności Intelektualnej jako cel nadrzędny Programu WIB – dr Maciej Drożdż, Dyrektor ds. Transferu Technologii ŁUKASIEWICZ – PORT, ekspert ds. komercjalizacji Programu WIB:

  • Czym jest/może być lub czym nie jest/za co nie można uznać „komercjalizowalnej” Własności Intelektualnej – praktyczne przykłady;
  • Dialog, dyskusja, poszukiwanie kompromisu pomiędzy Liderem a Podmiotem Zarządzającym zapewnianiające skuteczną ochronę Własności Intelektualnej oraz podjęcie właściwej decyzji co do ścieżki/strategii komercjalizacji;
  • Podział zysków z komercjalizacji pomiędzy członków Zespołu Badawczego oraz ich Jednostki Naukowe – zasady Programu WIB w praktyce;

 4. Dyskusja

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez podmiot zarządzający Wirtualnym Instytutem Badawczym dla celów spotkań promocyjnych, webinariów, etc. przed zamknięciem aplikowania do konkursu ofert

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu

Zespół ds. wdrażania Programu WIB