Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Polityka prywatności
Slider WIB_PL
        pl_PL    

Coroczna ewaluacja naukowa HERO i dalsze plany WIB

22 marca odbyło się spotkanie Panelu Ekspertów ds. Ewaluacji Naukowej działającego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego [WIB] z Zespołem Badawczym realizującym Zadanie Badawcze pn. „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”.

Projekt HERO został uruchomiony w 2022 roku, a na jego finansowanie zaplanowano blisko 70 mln zł z Funduszu Polskiej Nauki. Projekt realizowany jest przez naukowców z konsorcjum czterech wiodących jednostek badawczych w Polsce: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny Instytut Chemii Fizycznej PAN. Zespołem Badawczym kieruje prof. dr hab. Andrzej Dziembowski, laureat między innymi grantu ERC Advanced w 2023 roku. Skład pozostałych członków personelu kluczowego zespołu tworzą: prof. dr hab. Marcin Nowotny – specjalizujący się w strukturach i zależnościach białek przetwarzających kwasy nukleinowe DNA i RNA, prof. dr hab. Jacek Jemielity – wybitny naukowiec w obszarze mRNA, prof. dr hab. n. med. Jakub Gołąb i prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis – eksperci immunoonkologii, oraz prof. dr hab. Robert Hołyst – wspierający zespół w zakresie fizycznych aspektów opracowywanej technologii.

Zgodnie z zasadami Programu WIB praca Zespołu Badawczego podlega corocznej ewaluacji, w wyniku której Podmiot Zarządzający — Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii podejmuje decyzję o dalszym finansowaniu badań. W tegorocznej ewaluacji wzięli udział eksperci z dziedzin immunoonkologii oraz technologii mRNA oraz przedstawiciele międzynarodowych podmiotów reprezentujących fundusze inwestycyjne zainteresowane finansowaniem innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych. Spotkanie ewaluacyjne rozpoczęło się od przedstawienia przez Zespół Badawczy osiągnięć i rezultatów badań przeprowadzonych w 2023 roku, następnie omówione zostały plany prac badawczych na kolejny rok. W drugiej części spotkania zespół i eksperci dyskutowali nad poszczególnymi aspektami dotychczasowych badań i ich dalszymi perspektywami rozwoju w odniesieniu do obecnych warunków wysokiej konkurencji panującej w nauce i biznesie w dziedzinie technologii mRNA, która w ostatnich latach charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu.

Równolegle do corocznej ewaluacji naukowej realizowane są działania związane z ochroną i komercjalizacją własności intelektualnej wypracowanej przez Zespół Badawczy. Zgodnie z założeniami Programu WIB za pomyślny przebieg tych procesów, w tym przede wszystkim finalną komercjalizację rezultatów badań odpowiada Podmiot Zarządzający.

Ponadto obecnie prowadzona jest przez Podmiot Zarządzający ocena wniosków o finansowanie złożonych w ramach trzeciego konkursu WIB  – trwa ostatni etap oceny. Już wkrótce dowiemy się, jakie kolejne projekty znajdą się w gronie finansowanych i rozwijanych zadań badawczych w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego.